Huishoudelijk Club Reglement 

 

 

Als familiale club willen we een positieve ingesteldheid van al onze leden, die de waarden en normen van onze club weerspiegelen. We streven naar sportief plezier voor iedereen.
Some people want it to happen, some wish it would happen, and others make it happen!!

Trainingen

☐ We zijn 5min voor de training aanwezig in de sportzaal in sportuitrusting.   

☐ De trainingen zijn niet toegankelijk voor ouders en publiek.

☐ Waarschuw je coach zo snel mogelijk en persoonlijk als je niet kan deelnemen aan een training. Niet verwittigen kan consequenties hebben.

☐ Wij helpen met opruimen na de training: v.b. ballen in de kar, flesjes in de vuilbak….

☐ Kom met de nodige inzet en focus trainen

Wedstrijden

☐ Volg steeds de richtlijnen van de coach

☐ Wees tijdig aanwezig, volgens afspraak met de coach.  Iedereen neemt actief deel aan de opwarming. Dit is een mentale en lichamelijke voorbereiding op de wedstrijd.

☐ Draag de correcte sportuitrusting

☐ Voor aanvang van de 1ste wedstrijd dient de medische fiche in orde te zijn.

☐ Leg het nodige respect en beleefdheid aan de dag voor scheidsrechters en mensen van de tafel

☐ Het opstellen van spelers tijdens de competitiewedstrijden, en het bepalen van de aan hen toegewezen speeltijd wordt bepaald door de aanwezige coach.  Deze beslissing wordt in grote mate bepaald naar gelang de aanwezigheid, inzet en kunnen.

☐ Op en naast het terrein zijn we “one team”.

☐ Tijdens de rust en net na de wedstrijden verzamelen we in de kleedkamers.

Gedragscode

☐ Wees respectvol tegen coaches, afgevaardigden, scheidsrechters en medewerkers

☐ Geen GSM misbruik

☐ Er is nultolerantie ten opzichte van druggebruik.

☐ Alcoholmisbruik hoort niet in een sportieve omgeving.

☐ Elke vorm van pestgedrag tegen ploeggenoten, zowel tijdens de clubactiviteiten als in elke vorm daarbuiten, zal steeds leiden tot een dwingende sanctie, bepaald en opgelegd door de sportieve cel.  Het getuigd ook van een bijzondere moed om, zowel in de hoedanigheid van slachtoffers als die van getuige, zulke feite te melden aan de trainer, ploegbegeleiders of bestuurslid.

☐ We zijn 1 sportieve familie, wij moedigen elkaar aan en komen voor elkaar op.

Ouders en supporters

☐ Positief supporteren, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.

☐ Aan ouders/spelers vragen we een positieve betrokkenheid. Dit kan ondermeer door zich in te zetten als ploegverantwoordelijke, door het opnemen van tafelfuncties of mee te helpen bij evenementen.

Gezondheid, netheid en kledij

☐ Gezonde en gevarieerde voeding is goed voor lichaam en geest.

☐ Gebruik van medicatie: enkel mits goedkeuring en op advies van een geneesheer.

☐Er wordt naar gestreefd om na elke training en wedstijd te douchen.

☐Het dragen van propere basketschoenen tijdens de training en wedstrijden is verplicht.
    De schoenen worden in de kleedkamer aangedaan.

☐De spelersuitrusting wordt ter beschikking gesteld door de club en blijft eigendom van de club

Contactpersonen

☐ Sportieve cel => Peter Van Hoecke

☐ Vertrouwenspersoon => Guido Caeldries

☐ Secretaris => Daniel Tallir

 

Wat bij inbreuken van het huishoudelijk reglement?

☐ Leden die het huishoudelijk reglement niet respecteren kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden, een sanctie kan eventueel worden toegepast:  bijvoorbeeld schorsing van één of meerdere trainingen en/of wedstrijden, schrapping als lid,… Bij drugsgebruik kan het bestuur de politie betrekken.