Aangifteformulier bij kwetsuur of ongeval:

 

Het document voor de verzekeringen kan je makkelijk vinden via deze link: Documenten - Basketbal Vlaanderen .

Daar kan je het aangifteformulier ongevallen in PDF vorm downloaden en afdrukken.